matplotlib をセットアップ

git clone https://github.com/matplotlib/matplotlib.git
cd matplotlib
python setup.py install